Integritetspolicy


Senast uppdaterad: den 30 april, 2021.

 

Integritetspolicy
Uppgifterna i denna policy gäller ditt deltagande i enkäten. Genom att delta i denna enkät samtycker du till villkoren i vår integritetspolicy, samt till att dina personuppgifter samlas in och används i enlighet med villkoren som uppställs i denna policy.

Uppgifter som samlas in genom vår webbplats
Dina personuppgifter behandlas av Advanis med de högsta sekretessrelaterade standarderna. Enkätsvar kommer att grupperas med andra deltagares svar och dina personuppgifter kommer enbart att användas för de syften som anges i enkäten. Vi kommer inte att använda dessa uppgifter för några andra syften än sådana som överensstämmer med marknadsundersökningskrav och riktlinjer.

Vi kommer endast att dela dina personuppgifter och enkätsvar med sponsorn till denna undersökning om du specifikt samtycker till det, eller begär att bli kontaktad av sponsor, eller om du i vissa fall, inte väljer alternativet att välja bort detta, som kan utgöra en del av enkäten. I dessa fall kommer informationen som du samtycker till att vidarebefordra att ges till sponsorn.

Röjande till tredje part
Undersökningssponsorn och Advanis kommer inte att dela med sig av eller sälja dina enkätsvar eller dina personuppgifter till något företag eller till någon person. Rimliga steg har vidtagits för att förhindra att dina personuppgifter röjs av misstag, och uppgifterna förvaras säkert på ett internt nätverk som skyddas av brandvägg.

Säkerhet
Personuppgifter som tillhandahålls Advanis i denna enkät vidarebefordras till en säker server med hjälp av krypterade överföringar. Advanis använder 128 bit-kryptering för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot att fångas upp på en rimlig skyddsnivå. 

Kakor
Vi använder kakor och liknande medel sparsamt och endast för kvalitetskontroll, validering och för att förhindra störande, upprepande kartläggning. Du kan konfigurera din webbläsare till att meddela dig när kakor placeras på din dator. Du kan även radera kakor genom att justera dina webbläsarinställningar.

Intern användning
Övrig information som samlas in används för att övervaka trafikflöde på vår webbplats för en bättre hantering av webbplatsen och för att säkerställa att innehållet är användbart. Denna information associeras inte med dina personuppgifter när du väl har fyllt i och slutfört enkäten.

Ändringar av denna policy
Ovannämnda policy är i kraft sedan den 1 november 2003. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policyförklaring när som helst genom att lägga upp den reviderade policyn på denna webbplats. Denna förklaring och policyerna som beskrivs häri syftar inte till att skapa och skapar inte några kontraktsenliga eller rättsliga rättigheter för någondera part eller för en sådan parts räkning.

Kontaktuppgifter
Om du behöver ytterligare information om denna Integritetspolicy, eller har några frågor gällande denna enkät och skyddet av dina personuppgifter, skicka då din begäran till:

  • E-postadressen som tillhandahålls i enkäten och/eller e-postinbjudan.
    or
  • Du kan alternativt skicka din begäran tillsammans med den ursprungliga e-postinbjudan (i tillämpliga fall) med hjälp av en av följande metoder.

Via e-post:
privacy@advanis.net

Via post:
Privacy Director
Advanis
Suite 200 Sun Life Place
10123 99 Street
Edmonton AB T5J 3H1
Kanada